Kerkvoogdijcommissie Kerkvoogdijcommissie
Kerkvoogdijcommissie

De Kerkvoogdijcommissie assisteert de kerkrentmeesters bij hun werkzaamheden. Door bijvoorbeeld te collecteren in de kerkdienst, te helpen bij kerkbalans, maar ook bij activiteiten rondom de jaarmarkt en diverse kluswerkzaamheden aan de gebouwen van onze gemeente.  
 
Ouderbezoekcommissie Ouderbezoekcommissie
Ouderbezoekcommissie

De Ouderenbezoekcommissie bezoekt alle 
75-jarigen en ouder die dat op prijs stellen.

Sjanie Verdouw is hiervan de coördinator.
  
Connection Connection
Connection

De jeugddienstcommissie en Missionaire werkgroep zijn samen gegaan in de commissie Connection. Het doel van deze commissie is om met diverse activiteiten in verbinding te staan en te komen met verschillende groepen in de Heukelumse gemeenschap. Hierbij denken we zowel aan de jeugd, kerkleden als mensen van buiten de kerk. Altijd vanuit onze christelijke achtergrond maar open voor een sceptische kijk op inhoud en creatief met vorm. Vanuit daaruit organiseren we laagdrempelige diensten en activiteiten.
Nieuws van connection vind je hier en connection heeft ook een eigen facebookpagina.


 
Vorming & toerusting Vorming & toerusting
Commissie Vorming & toerusting

De Commissie Vorming & Toerusting ondersteunt de kerkenraad door ieder jaar een verdiepend jaarprogramma te bedenken. Aan het begin van het seizoen in september helpen zij ook mee in de voorbereiding van de startdag. Ook zijn er jaarthemadiensten waarin het jaarthema centraal staat.
Lees hier het laatste nieuws van vorming & toerusting


 
ZWO - commissie ZWO - commissie
ZWO - commissie

De ZWO-commissie wil de gemeente betrekken bij het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor houden ze acties om geld in te zamelen, zoals een enveloppenkraam met de jaarmarkt.

Nieuws van de ZWO vind je hier.