ZWO nieuws ZWO nieuws
Lees hieronder het laatste nieuws van de ZWO: 
 

Jaarmarkt
We kijken terug op een geslaagde jaarmarkt. Ondanks de warme dag wisten vele van u de ZWO kraam te vinden. Wij willen alle enveloppen kopers, hartelijk danken! De opbrengst heeft het mooie bedrag van € 558,- opgehaald, dit komt ten goede aan ons jaardoel, stichting MDA Israël.

Maanddoel
Het maanddoel voor juli is bestemd voor Lourens en Rebecca in Nazareth. Onlangs ontvingen wij nieuwsbrief uit Nazareth waaruit ik citeer:
“Onze kleine Eva had dringend medische hulp nodig, en die werd gegeven door een scala van medici met heel diverse achtergronden, ook op religieus gebied! Eva heeft de medische zorg ontvangen van Arabieren en Joden die hebben geleerd om samen te werken voor het welzijn van de ander en elkaar. Waarom zijn de ogen van de wereld niet meer hierop gericht als ze naar Israël kijken?” 

Stof tot na denken. Fijn om u te laten weten dat Lourens D.V. zondag 13 november bij ons voor hoopt te gaan in de morgendienst.
Wilt u een gift overmaken voor het maanddoel dan kan dit t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Heukelum rekeningnummer NL72 rabo 0304 0527 28 o.v.v. Lourens en Rebecca.

Offerkist
De offerkist zal in de maanden juli en augustus bestemd zijn voor African Hands, Zuid- Afrika. Ook
van harte bij u aanbevolen.

ZWO bankrekening?!
In een eerder verschenen kerkbode is al eens gemeld dat de ZWO geen eigen rekening meer heeft i.v.m. de maandelijkse kosten. Er is toen besloten om deze toe te voegen aan de Diaconie rekening. Dit is NL72 RABO 0304 0527 28 van de Herv. Gemeente Heukelum. Wilt u daarom bij uw gift, vermelden voor welke doel deze bestemd is.


 
Wij bedanken jullie voor de betrokkenheid bij de ZWO!


Hartelijke groeten,

Femke (voorzitter), Jeannette, Magda en Frank, Rieta en Rachel.
terug