Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 

Opbrengst Collecte De Hoop en vakantierugzakjes.
In de maand mei ontving de diaconie in totaal €763,45 voor het doel van die maand De Hoop in Dordrecht. Tijdens de collectes ontvingen we €490,45 en op de rekening kwam €273,00 euro binnen. 

    
Ook ontvingen we in totaal € 333,00 euro aan giften voor de vakantierugzakjes. Een aantal gemeenteleden hebben cadeautjes gegeven. Op 14 juni zijn de rugzakjes overhandigd aan de Voedselbank Leerdam. Zij gaan 24 kinderen van 4 tot 8 jaar blij maken met deze rugzakjes boordevol speelgoed en andere leuke dingen. Op de website van de kerk zullen enkele foto’s geplaatst worden.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

EO-Jongerendag 2022 
Afgelopen zaterdag 11 juni was het EO-Jongerendag. We zijn op initiatief van Nanneke met een aantal jongeren naar Ahoy, Rotterdam afgereisd. Het thema was: ‘Speak Life’ (Spreek Leven). Er werd verteld over wat voor invloed negatieve woorden kunnen hebben. Gor Khatchikyan (arts van beroep) bracht een duidelijke boodschap: ‘Als je maar vaak genoeg hoort van andere mensen dat je dik, lelijk, of niet goed genoeg bent en ga zo maar door, kunnen je hersenen deze gedachten zelf produceren, zonder dat anderen het nog tegen je zeggen’. Daarom is het goed om te weten, dat zowel positieve als negatieve woorden die we uitspreken naar de ander, invloed kunnen hebben. Laten we ook in onze gemeente beseffen dat woorden er toe doen! Breek elkaar niet af, maar bemoedig mensen waar dit kan en spreek woorden van leven naar elkaar uit. De dag was verder gevuld met een aantal artiesten van verschillende genres. De jongeren en wijzelf hebben er ontzettend van genoten. We kijken terug op een mooie dag tot eer van de Heer.


Hulp bij (dreigende) financiële nood
Waarschijnlijk zal niemand het ontgaan zijn dat energie, boodschappen en andere benodigdheden steeds duurder worden. Veel mensen proberen op hun uitgaven te bezuinigen, ze zetten de verwarming bijvoorbeeld een graadje lager en pakken vaker de fiets. De verwachting is dat steeds meer mensen in financiële nood zullen komen. Niet alleen doordat alles duurder wordt, ook de gevolgen van de Coronacrisis en persoonlijke omstandigheden kunnen meespelen.
Komt u dit bekend voor of dreigt u in financiële moeilijkheden te komen, wacht dan niet langer maar zoek hulp. Een website die hierbij kan helpen is Geldfit.nl. Daar staan onder andere tips op om energie te besparen of te besparen op de boodschappen en om meer structuur en inzicht in geldzaken te krijgen. U kunt ook gratis bellen: 0800-8115. Dit kan anoniem. Wacht niet tot het te laat is!

Taakverdeling diakenen
Bij de laatste diaconievergadering hebben we besloten dat Dennis onze nieuwe Jeugddiaken wordt. Hij heeft al ervaring met de Jongerendienst en hij kan zich goed inleven in de doelgroep. Dirk zal het financiële gedeelte overnemen van Harry. Wij zijn dankbaar dat zo alle taken van de diaconie weer vervuld zullen worden.

Bloemengroet
De diaconie werd blij verrast door een gulle gever die een groot bedrag overmaakte voor de Bloemengroet. Hartelijk dank hiervoor! Mede door de steeds hogere prijzen voor brandstof, boodschappen en dus ook bloemen, heeft de diaconie besloten het bedrag per bosje bloemen te verhogen met 5 euro. Dit voorkomt dat de Bloemengroet steeds kleiner zou worden.

Zeven werken van barmhartigheid
Dat zijn: De hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Aan de hand van een boekje zijn wij de laatste 7 vergaderingen begonnen met het bespreken van 1 van deze werken en we hebben ons afgevraagd in hoeverre dit aansluit bij de missie van de diaconie. Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens Mattheüs 25:35-36: Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. Paus Innocentius III voegde in het jaar 1207 een zevende werk toe: de doden begraven. Het is ontleend aan het apokriefe Tobit 1:17, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt.
In het Rijksmuseum in Amsterdam hangen zeven panelen van de Meester van Alkmaar, die deze 7 werken van barmhartigheid uitbeelden. De volgorde is hetzelfde als hier boven genoemd staat, alleen “de doden begraven” wordt op het middelste paneel weergegeven. Als u goed kijkt, dan kunt u zien dat Jezus zelf op elk paneel afgebeeld staat. Van 1504 tot 1916 hingen de panelen in de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar. In 1916 werden ze aangekocht door het Rijksmuseum. Op 9 april zijn de diakenen deze panelen in het Rijksmuseum wezen bekijken.Heilig Avondmaal
De opbrengst van de Avondmaalpotjes zal in 2022 naar het Leger des Heils gaan. De missie van het leger is om iedereen een eerlijke kans te bieden. Daarom komen zij op voor mensen die geen helper hebben.
In verschillende plaatsen in Nederland zijn er korpsen actief. Zij organiseren onder andere bidstonden en samenkomsten. Er zijn inloophuizen voor gezelligheid en contact en er worden maaltijden bereid voor eenzame mensen. Ook wordt er gewerkt aan schuldpreventie en er zijn handwerkclubs en zangkoren.

Kortom, het Leger des Heils is een strijdbare en dynamische organisatie.
Dank voor uw gift!

Red een kind

Als diaconie ondersteunen wij Nimpaye Julienne uit Burundi via 'Red een kind'. Hieronder een kort verslagje dat wij gekregen hebben:

De familie van Nimpay Julienne is aangesloten bij een zelfhulpgroep. Ze verbouwen zelf de bonen, mais en andere groente die ze lenen van de zelf hulp groep. De kinderen helpen ons bij het planten en bewateren van de moestuin. We verkopen ook bananen en sap. Onze kinderen zitten op een kerkkoor en krijgen ondersteuning van ons. De kinderen gaan ook naar school en doen goed hun best.

Hoe werkt 'Red een Kind'?
Als je een kind sponseert dan is dat voor gemiddeld 7 jaar. Het bedrag dat je geeft voor een sponsorkind wordt besteed aan een programma voor het HELE dorp. Jouw sponsorkind vertegenwoordigt het hele programma en je wordt op de hoogte gehouden.
We pakken armoede op alle fronten aan. De belangrijkste kenmerken van onze aanpak zijn:
1. Eigenaarschap: de mensen waar het om gaat zijn zelf eigenaar van hun ontwikkeling
2. Mentaliteitsverandering: vaak moeten de mensen dan op een andere manier gaan kijken naar de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in hun omgeving
3. Sociaal en economisch: door beide sporen goed op elkaar af te stemmen versterken, waardoor de ontwikkeling sneller gaat en de resultaten duurzamer zijn.
4. Iedereen doet mee: alleen een samenleving die werkelijk samenleeft tot bloei kan komen.

Word je ook sponsor? Ga dan naar www.redeenkind.nl/sponsor

Kerkradio’s naar het museum?
Op dit moment werken de kerkradio’s nog naar behoren. Wanneer er één of meerdere stuk gaan, dan kunnen ze mogelijk niet meer gerepareerd worden. Helaas worden er ook geen nieuwe kerkradio’s meer gemaakt, dus op een gegeven moment kunnen de laatste kerkradio’s naar het museum gebracht worden, bij wijze van spreken. Gelukkig kunnen er al steeds meer ouderen met een computer en internet uit de voeten. Zij kunnen dus, zo mogelijk met hulp van familieleden, naar de diensten via internet luisteren. Voor de overige kerkradioluisteraars zal er dan een andere oplossing gevonden moeten worden. De diakenen denken daar nu alvast over na. Mogelijk kunnen er gebruiksvriendelijke tablets (I-pads) ingezet worden om deze mensen een oplossing voor dit probleem te bieden. Voor de aankoopprijs van één kerkradio in 2006, kunnen er nu ongeveer 2 tablets aangeschaft worden. Wordt vervolgd….

 
terug